Gespillten Theaterstécker (2007-2018)

 • 2007 Paltong, Box an Hiem 
 • 2008 Eng Laus um Schleifsteen
 • 2009 D' Bom schléit zou
 • 2010 Léift an Téitschen
 • 2011 D' Jonggesellesteier
 • 2012 Alles fir e Millionär
 • 2013 Em Gotteswëllen
 • 2014 Eng Schwéiermamm ass ewell zevill
 • 2015 Den duebele Meier 
 • 2016 FKK um Forellenhaff
 • 2017 Männer am Hierscht
 • 2018 Der Tatta Maisy hire Lottoschäin

2017

2017

2016

2015

2018

2018